Psychologenpraktijk De Wenteling

Groepstherapieën

Psychologenpraktijk De Wenteling biedt twee groepstherapieën. Hieronder volgt een korte omschrijving.

Je bibbers de baas

Deze groepstherapie is bedoeld voor kinderen die onzeker zijn over hun leerprestaties, bang zijn voor een negatieve beoordeling van anderen, zichzelf hoge eisen opleggen en/of blokkeren bij het leren. Ook kinderen die meer op sociaal vlak last hebben van faalangst, bijv. angst om afgewezen of negatief beoordeeld te worden door de omgeving, kunnen meedoen aan de training. Tot slot kan de faalangst zich meer uiten op lichamelijk gebied, zodat kinderen blokkeren in hun handelingen, bijv. bij de gymles.

Tijdens deze training leren de kinderen: bij zichzelf faalangstsignalen herkennen,  niet in paniek te raken als er een spannende gebeurtenis aankomt, zichzelf te ontspannen, de vier basisgevoelens (bang, boos, blij, verdrietig) te herkennen en te benoemen, inzicht te krijgen in de relatie tussen gebeurtenis-gedachtes-gevoelens-gedrag en invloed te krijgen op hun eigen gedachtegang.

Deze training is geschikt voor kinderen uit de bovenbouw van de basisschool. Een groepje bestaat uit 4-8 kinderen.

Voorafgaande aan de training vindt een selectieprocedure plaats aan de hand van vragenlijsten en een gesprek. Na afloop vindt een eindevaluatie (mede aan de hand van vragenlijsten) plaats. Ouders en leerkrachten worden actief bij de behandeling betrokken.

Planning

Er is nog geen nieuwe groep ingepland voor 'Je bibbers de baas'. Indien u graag wilt dat uw kind mee gaat doen aan deze groep, laat het ons dan weten. Bij voldoende aanmeldingen kan een groep starten.

Zelfcontrole

Deze groepstherapie is bedoeld voor kinderen met gedragsproblemen (diagnose ODD of CD). Indien er nog geen diagnose gesteld is, vindt eerst een screening plaats. Tijdens de training wordt gewerkt aan: het verminderen van gedragsproblemen en impulsief gedrag, het verbeteren van de sociaal-cognitieve vaardigheden en het vergroten van de zelfcontrole.

De training is geschikt voor kinderen van 9 t/m 12 jaar.  Een groepje bestaat uit 3-5 kinderen.

Voorafgaande aan de training vindt een selectieprocedure plaats aan de hand van vragenlijsten en een gesprek. Na afloop vindt een eindevaluatie (mede aan de hand van vragenlijsten) plaats. Ouders en leerkrachten worden actief bij de behandeling betrokken.

Planning

Er is nog geen nieuwe groep ingepland voor 'Zelfcontrole'. Indien u graag wilt dat uw kind mee gaat doen aan deze groep, laat het ons dan weten. Bij voldoende aanmeldingen kan een groep starten.

 

 

 

© 2015 - Psychologenpraktijk De Wenteling Velp (Gld) | Deze pagina is het laatst bijgewerkt op 05-02-2015. | Sitemap