Hartelijk welkom

Neemt u gerust contact op met ons als u bijvoorbeeld meer informatie wilt over de praktijk.

Welkom bij Psychologenpraktijk De Wenteling

Psychologenpraktijk De Wenteling is gevestigd in Arnhem, Velperweg 37.

 

Nieuws

Bij ons is het mogelijk om bij EMDR-behandelingen tweemaal per week te komen. Dit is vaak helpend in casussen waarbij er sprake is van complex trauma en/of PTSS.
 
De eerstvolgende psycho-educatie groep voor ouders start op dinsdagavond 17 september van 19.00-20.30u. Deze zes wekelijkse bijeenkomsten staan in het teken van AD(H)D. 

Wachttijd

Psychologenpraktijk De Wenteling is een kleinschalige praktijk voor psychologische behandeling en onderzoek. Het is een plek waar cliënten zich veilig voelen om te werken aan het verminderen van hun klachten. De praktijk richt zich op kinderen en jongeren. Wanneer u kiest voor Psychologenpraktijk De Wenteling kiest u voor:

• een vriendelijke en persoonlijke benadering
• een veilige en kleinschalige omgeving
• uitgaan van eigen krachten en gezamenlijk zoeken naar oplossingen
• een luisterend oor en inzichtgevende vragen
• snelle hulp van een vaste behandelaar
• hulp die wetenschappelijk effectief bewezen is
• deskundigheid en gedegen onderzoek
• ervaring in de GGZ, de jeugdhulp èn het onderwijs

Psychologenpraktijk De Wenteling is gespecialiseerd in de behandeling van m.n. internaliserende problemen, zoals (faal)angst, (pre-verbaal)trauma, somberheid/depressie, extreme verlegenheid, eenzaamheid en gebrek aan zelfvertrouwen. Ook kan De Wenteling goed hulp bieden bij gepest worden/zijn, vage lichamelijke klachten (zoals buikpijn, hoofdpijn en vermoeidheid), omgaan met ziekte en dood en opvoedingsvragen. Tot slot kan De Wenteling ondersteuning bieden bij autisme en ADHD.

Ook kunt u ook bij Psychologenpraktijk De Wenteling terecht voor onderzoek naar intelligentie, ADHD, autismespectrumstoornissen, depressie en angst. D.m.v. het onderzoek wordt meer zicht gekregen op het functioneren van het kind, worden sterke en zwakkere kanten in kaart gebracht en worden praktische adviezen voor thuis (en eventueel school) gegeven.