Contact

Heeft u vragen of wilt u zich aanmelden? Neem dan gerust contact op. 

Behandeling van kinderen en jongeren

Wij behandelen kinderen en jongeren (2* t/m 17 jaar). Gezamenlijk werken we aan het vinden van oplossingen voor problemen. Hierbij proberen we zoveel mogelijk gebruik te maken van de al aanwezige krachten bij het kind en in het gezin.

Psychologenpraktijk De Wenteling is m.n. gespecialiseerd in de behandeling van:

 • angsten en faalangst
 • trauma’s (rot voelen na een vervelende gebeurtenis, bijv. een ongeluk, brand enz.)
 • preverbaal trauma (bijv. huilbaby’s n.a.v. een nare bevalling, ziekenhuiservaringen, andere nare ervaringen op jonge leeftijd)
 • somberheid/depressie
 • gebrek aan zelfvertrouwen
 • eenzaamheid
 • extreme verlegenheid
 • gepest worden/zijn
 • autisme
 • ADHD
 • vage lichamelijke klachten (zoals buikpijn, hoofdpijn en vermoeidheid)
 • opvoedingsvragen (bijv. vragen rondom eten, slapen en zindelijkheid, grenzen stellen, omgang met boze buien)
 • moeite met sociale situaties
 • mogelijke hechtingsproblematiek
 • omgaan met ziekte en dood
 • eetproblemen

* bij de jongere kinderen zetten we doorgaans speltherapie en/of opvoedingsondersteuning in. Bij pre-verbaal trauma wordt vaak EMDR ingezet. 

Werkwijze

Wij werken in de praktijk met een team van GZ-psychologen, orthopedagogen een orthopedagoog-generalist, systeemtherapeut, speltherapeut, opvoedingsondersteuner en een psycholoog. Al bij het inplannen van het start-zorg-gesprek proberen wij in te schatten welke behandelaar uw kind het beste kan helpen.

Een behandeltraject start met een start-zorg-gesprek met één van onze behandelaren. In dit gesprek bekijken we samen welke klachten en problemen ervaren worden, wat u graag wilt dat er beter gaat met uw kind en op welke manier u denkt het beste geholpen te kunnen worden.

Daarna volgt (soms aan het eind van het start-zorg-gesprek, soms na collegiaal overleg) een behandeladvies. Dit wordt vastgelegd in een behandelplan dat we tijdens de eerste behandelafspraak zullen bespreken.

Eén van onze GZ-psychologen (regiebehandelaar) zal altijd op de achtergrond betrokken zijn voor consultatie door de behandelaar.

De behandelsessies duren meestal 45 min. en worden in overleg met u ingepland. Gemiddeld zijn 10 tot 20 sessies nodig om de problemen te verhelpen of sterk te verminderen. Vaak geven wij ook huiswerkopdrachten mee in de vorm van doe- of denkopdrachten. Ook zetten we vaak E-health (online behandelmodules) in. Onze ervaring is dat het erg helpt bij het sneller bereiken van de behandeldoelen.

Aan het eind van de behandeling schrijven we een afsluitbrief waarin we kort verslag doen van het behandelverloop. Zowel het behandelplan als de afsluitbrief sturen we, bij voorkeur, op naar de huisarts. Dit gebeurt uiteraard enkel met uw toestemming en na uw goedkeuring.

Soorten behandeling

Er zijn verschillende soorten behandeling mogelijk: het kind alleen, het kind met ouders samen of ouders alleen. Verder bekijken we of het wenselijk is de omgeving (bijv. de school, huisarts of andere hulpverleners) bij de behandeling te betrekken. Een systemische aanpak is vaak erg helpend voor de behandeling.

De soorten therapieën die tijdens de behandeling ingezet kunnen worden, zijn cognitieve gedragstherapie, EMDR, oplossingsgerichte therapie, speltherapie ACT4kids Braingame Brian,  opvoedingsondersteuning en psycho-educatie.

Effectiviteitsmeting

Om de effectiviteit van de behandeling te meten, wordt bij de meeste behandeltrajecten (met uw toestemming) gebruik gemaakt van een onlinevragenlijst. Deze vragenlijst wordt aan het begin en eind van de behandeling ingevuld. Bij langere trajecten worden ook tussenmetingen gedaan.

Meldpunt Huiselijk geweld en Kindermishandeling

Psychologenpraktijk De Wenteling werkt met de meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling.