Contact

Heeft u vragen of wilt u zich aanmelden? Neem dan gerust contact op. 

Systeemtherapie

Een persoon staat niet op zich, maar is onderdeel van een systeem waarmee de persoon doorlopend in interactie staat. Een persoon wordt gevormd door de verhalen over zichzelf die zijn ontstaan vanuit relaties, invloeden van de omgeving, de tijdgeest en cultuur waarin men leeft en opgroeit. In gesprekken met een systeemtherapeut wordt samen met de gezinsleden gekeken naar hoe men met elkaar binnen een systeem omgaan. Samen met de systeemtherapeut worden de gezinsleden in therapie bewust van hoe zij op elkaar reageren, hoe interactiepatronen zich herhalen en hoe het gezin naar de zorgen of problemen binnen het systeem kijkt. De systeemtherapeut tracht door het stellen van vragen en interventies beweging op gang te brengen, die voor veranderingen zorgen binnen het systeem en hierdoor bijdragen aan de onderlinge verbondenheid tussen gezinsleden.   
 
Systeemtherapie is een vorm van psychotherapie, dit betekent dat de behandelingen bestaan uit gesprekken. Systeemtherapie wordt ook wel relatie- of gezinstherapie genoemd en gaat over interacties en relaties. Systeemtherapie verwijst naar therapie aan gezinnen, families maar kan ook gaan tussen mensen zonder familiaire banden.
Binnen systeemtherapie wordt een individuele klacht van een persoon bekeken binnen het sociale systeem van de persoon. Het uitgangspunt is daarom ook dat wat er tussen mensen in gedrag en communicatie plaatsvindt, in de context waarbinnen dit afspeelt begrepen dient te worden. Tijdens systeemtherapie worden belangrijke anderen en naasten betrokken. Denkend hierbij aan partners, ouders, kinderen en bijvoorbeeld vrienden. Tevens is er aandacht voor belangrijke personen die niet (meer) aanwezig zijn.