Contact

Heeft u vragen of wilt u zich aanmelden? Neem dan gerust contact op. 

Braingame Brian

Braingame Brian is een training voor kinderen met AD(H)D in de leeftijd van 8 tot en met 12 jaar. Deze training kan kinderen helpen die ondanks de hulp van ouders, leerkrachten en soms medicatie toch nog moeite hebben met het uitvoeren van taken, snel afgeleid worden, dingen vergeten of het moeilijk vinden rustig te reageren.

Kinderen met AD(H)D  hebben vaak moeite met de executieve functies. Dit zijn cognitieve processen die nodig zijn voor het reguleren van gedrag, gedachten en emoties. Ze stellen ons in staat tot zelfcontrole. De training Briangame Brian is dan ook een training in de cognitieve vaardigheden:

  • Werkgeheugen: het vermogen om relevante informatie actief in het geheugen vast te houden en ermee te ‘werken’ als dat nodig is. Het werkgeheugen maakt vaardigheden als redeneren, plannen en problemen oplossen mogelijk.
  • Gedragsinhibitie: het vermogen om een in gang gezette reactie af te remmen of te stoppen, voordat deze tot uitvoer wordt gebracht. Inhibitie maakt het mogelijk om onze eerste impuls te onderdrukken.
  • Cognitieve flexibiliteit: is het vermogen om bepaalde gedragingen, gedachten of emoties (als deze niet meer gewenst zijn) te onderdrukken en over te schakelen op alternatieve gedragingen, gedachten of emoties dit op dat moment meer passend of gewenst zijn.

Braingame Brian bestaat uit drie trainingstaken en een spelwereld. Door deze spelwereld die om de trainingstaken heen is gebouwd worden kinderen uitgedaagd de trainingstaken uit te voeren en worden zij beloond voor hun trainingsarbeid. De training bestaat uit 25 sessies van ongeveer 40 minuten en is gemakkelijk thuis uit te voeren binnen een periode van zes weken ( 4 sessies per week). De training wordt alleen uitgevoerd door daarvoor gecertificeerde trainers.

Werkwijze

Als er AD(H)D bij u kind is vastgesteld (al dan niet bij onze praktijk) komt hij/zij in aanmerking voor de training. Er zal dan een startgesprek plaats vinden met praktische uitleg over de training. Als beide partijen de training geschikt achten voor het kind zal het worden aangemeld. Er zullen gedurende het traject nog 3 contact momenten zijn. Als het kind de 25 sessies heeft doorlopen, zal er ten slotte een evaluatiegesprek plaatsvinden waarin ook de resultaten zullen worden besproken.

Kosten

De kosten voor het begeleiden van de training worden vergoed door de gemeente. Wij dienen echter als praktijk €100,- te betalen aan de Stichting Gaming en training. Dit bedrag wordt o.a. gebruikt voor het aanbrengen van verbeteringen aan de trainingstaken en de spelwereld en voor het ontwikkelen van nieuwe spelversies en het financieren van vervolgonderzoek.  Deze €100 kunnen wij niet vergoed krijgen door de gemeente en zal daarom bij u in rekening gebracht worden.

Meer informatie