Contact

Heeft u vragen of wilt u zich aanmelden? Neem dan gerust contact op. 

Behandeling bij kinderen van gescheiden ouders

Wanneer u uw kind wilt aanmelden, is het van belang dat vooraf met uw ex-partner te bespreken. Deze dient nl. ook toestemming te geven voor de behandeling. Alle ouders met ouderlijk gezag zijn wettelijk verplicht toestemming te geven voor de behandeling van hun kind (tot 16 jaar) alvorens wij van start mogen gaan. Kinderen van 16 jaar en ouder geven zelf toestemming. Bij het eerste telefonische contact zal onze secretaresse de gegevens van het kind en contactgegevens van beide ouders opvragen.

Bij het start-zorg-gesprek nodigen wij graag beide ouders uit zonder het kind. Onze ervaring is dat we het traject op die manier het beste kunnen starten en daarmee de behandeling vormgeven; ouders kunnen de visie van elkaar horen op hun kind en we kunnen komen tot goede behandelafspraken. We begrijpen heel goed dat het mogelijk niet prettig is met uw ex-partner een gesprek te hebben. Onze ervaring is echter dat het voeren van twee aparte start-zorg-gesprekken vaak een ‘valse start’ geeft, waardoor de behandeling minder oplevert dan u zou willen voor uw kind. Indien u niet in staat bent tot het gezamenlijk voeren van een start-zorg-gesprek is onze ervaring dat het onvoldoende helpend is alleen zorg te bieden aan uw kind, omdat er dan vaak teveel onrust is in het gezinssysteem. In dat geval willen we in het traject graag intensief samenwerken met een systeemtherapeut.
 
Mocht onze werkwijze echt problemen geven voor u in de aanmelding van uw kind, dan overlegt één van onze behandelaren daar graag over met u.