Contact

Heeft u vragen of wilt u zich aanmelden? Neem dan gerust contact op. 

Intelligentieonderzoek

Wellicht wilt u als ouders weten wat de intellectuele mogelijkheden van uw kind zijn. U kunt bijv. de volgende vragen hebben:

  • welke leerprestaties kunnen we van ons kind verwachten?
  • wat zijn sterke en zwakke kanten binnen het intelligentieprofiel?
  • is er sprake van onderpresteren?
  • is mijn kind hoogbegaafd?
  • kan mijn kind toegelaten worden tot het voltijds hoogbegaafdenonderwijs (totale intelligentiescore moet 130 of hoger zijn)?
  • naar welk type vervolgonderwijs kan ons kind? Bij twijfel over het schoolkeuzeadvies en/of de uitslag van de Cito-toets kan een intelligentieonderzoek helpen bij het maken van de juiste keuze.

Op al deze vragen kunnen wij d.m.v. het onderzoek antwoord geven.

Voordat het intelligentieonderzoek met uw kind plaatsvindt, is er altijd een start-zorg-gesprek met u als ouders om te kijken naar het huidig functioneren van uw kind en om de hulpvraag te verduidelijken. Ook wordt (met uw toestemming) informatie bij school ingewonnen. Daarna vindt het onderzoek met uw kind plaats. Na het onderzoek is er een adviesgesprek met u als ouders (en eventueel ook school) waarin we de uitslag van het onderzoek bespreken en er adviezen gegeven worden.