Dit is een nieuwsbrief voor verwijzers, collega-praktijken etc.

Eetstoornissen bij kinderen en jongeren

Netwerk K-EET, geïnitieerd door Kenniscentrum kinder- en jeugdpsychiatrie:

“Kinderen en jongeren met een eetstoornis – of een kwetsbaarheid daarvoor – verdienen eerdere herkenning, beter begrip en effectievere behandeling. Vroegtijdig herkennen en behandelen leidt namelijk tot minder lijden, minder maatschappelijke kosten en minder ernstig zieke kinderen en jongeren. De missie van K-EET was: geen kind overlijdt als gevolg van een eetstoornis. Dit krijgt een vervolg in ‘K-EET bouwt door’ .”

Wij zijn nu ook aangesloten bij dit netwerk en kunnen dus ook, in samenwerking met andere aangesloten partijen, hulpverlening bieden aan cliënten met eetproblematiek.

EMDR-behandelingen 2 x per week
Bij ons is het mogelijk om bij EMDR-behandelingen tweemaal per week te komen. Dit is vaak helpend in casussen waarbij er sprake is van complex trauma en/of PTSS.

Psycho-educatie groepen voor ouders
Bij Psychologenpraktijk De Wenteling zijn er psycho-educatie groepen voor ouders van kinderen met een classificatie ASS en/of AD(H)D. Het doel van deze groepen is:

ouders verbinden
ouders steun te laten ervaren aan elkaar
ouders in hun kracht te zetten
psycho-educatie (uitleg over de classificatie)
praktische tips voor de omgang als ouders van een kind met ASS en/of AD(H)D
De psycho-educatie groep voor ouders vindt wekelijks plaats op de dinsdagavond van 19.00 tot 20.30 uur en bestaat uit zes bijeenkomsten. Na deze zes bijeenkomsten zal er een individueel evaluatiegesprek gepland worden om te bespreken of ouders voldoende handvaten hebben om verder te gaan of dat er nog vragen en/of zorgen zijn.

Alle bijeenkomsten zullen plaatsvinden op de Velperweg 37, Arnhem (eerste verdieping). Aan de hand van een werkboek, visuele ondersteuning en verbale begeleiding van een orthopedagoog wordt getracht de kennis en tips over te dragen.

Systeemtherapie
In januari is Marie-José Rodewijk als systeemtherapeut gestart bij de Wenteling.

Systeemtherapie is een vorm van psychotherapie en wordt ook wel relatie- en gezinstherapie genoemd. Het belangrijkste kenmerk van systeemtherapie is dat belangrijke naasten zoals ouders, broer, zus, opa’s, oma’s en anderen betrokken worden bij de therapie. Tijdens de therapie is er veel aandacht voor de onderlinge interactiepatronen en de verbetering hiervan. Er wordt ook rekening gehouden met eventuele belangrijke afwezigen.

Uitgangspunt is dat een probleem of een (psychische) klacht nooit op zichzelf staat. De sociale, relationele en culturele context speelt altijd een rol. De leefsituatie en relaties – samen het systeem – hebben invloed op problemen. Tijdens de therapie wordt besproken welke invloed omgevingsfactoren zoals school, buurt, religie en cultuur hebben op het probleem en op alle betrokken.

M.b.t. systeemtherapie bieden we:
trajecten met alleen een systeemtherapievraag
trajecten met een gecombineerde vraag (systemisch en individueel)
trajecten waarbij elders al een individueel traject loopt en waarbij aanvullend systeemtherapie wenselijk is. We werken dan graag actief samen met de reeds betrokken behandelaar.