Contact

Heeft u vragen of wilt u zich aanmelden? Neem dan gerust contact op. 

Oplossingsgerichte therapie

Bij deze vorm van therapie wordt niet stilgestaan bij het ontstaan van het probleem, maar alleen bij de oplossing van het probleem. Er wordt gefocust op het heden en de toekomst en situaties waarin het probleem zich niet of minder voordoet.

Meer informatie