Aanmelden

U kunt hier aanmelden.

Voor kind en jeugd loopt de vergoeding van de psychologische zorg via de gemeente. Psychologenpraktijk De Wenteling heeft met vrijwel alle omliggende gemeentes (nl. Rheden, Rozendaal, Arnhem, Duiven, Westervoort en Zevenaar) contracten afgesloten. Er zijn contracten voor:

  • Jeugd GGZ: er is sprake van een stoornis
  • Jeugdhulp: er is geen sprake van een stoornis

Een verwijzing van de huisarts of via de gemeente is hiervoor noodzakelijk.

Er is een maximaal aantal uren beschikbaar waarbinnen de behandeling vormgegeven moet worden.

Kinderen tot 16 jaar dienen door hun ouders aangemeld te worden. Vanaf 16 jaar mogen jongeren zichzelf aanmelden.

Na ontvangst van het aanmeldformulier bellen wij u binnen 2-5 werkdagen om samen kort de reden van aanmelding door te nemen en eventuele vragen van u te beantwoorden. Vervolgens plannen we een intakegesprek. In geval van een onderzoek plannen we ook alvast de vervolgafspraken.

U ontvangt per mail een bevestiging van deze afspraak/afspraken samen met de toestemmingsverklaring

Wachttijd

Vanaf januari hebben wij weer volop ruimte voor nieuwe cliënten voor behandeling en/of onderzoek. Voor EMDR en complexere behandelingen kan de wachttijd wat langer zijn, aangezien onze GZ-psychologen/EMDR-therapeuten een erg volle agenda hebben. Na het intakegesprek kan de behandeling direct starten. Soms is er voor onderzoek een kleine wachtlijst. Hoe sneller u aanmeldt, hoe eerder u aan de beurt bent!