Behandeling van kinderen en jongeren

Wij behandelen kinderen en jongeren vanaf 4 jaar. Gezamenlijk werken we aan het vinden van oplossingen voor problemen. Hierbij proberen we zoveel mogelijk gebruik te maken van de al aanwezige krachten bij het kind en in het gezin.

Psychologenpraktijk De Wenteling is m.n. gespecialiseerd in de behandeling van:

 • angsten en faalangst
 • trauma’s (rot voelen na een vervelende gebeurtenis, bijv. een ongeluk, brand enz.)
 • somberheid/depressie
 • (milde-matige) hechtingsproblemen
 • autisme
 • ADHD
 • gebrek aan zelfvertrouwen
 • eenzaamheid
 • extreme verlegenheid
 • gepest worden/zijn
 • vage lichamelijke klachten (zoals buikpijn, hoofdpijn en vermoeidheid)
 • omgaan met scheiding, ziekte en dood

Werkwijze

Een behandeltraject start (meestal) met een intakegesprek met één van onze GZ-psychologen. In dit gesprek bekijken we samen welke klachten en problemen ervaren worden, wat u graag wilt dat er beter gaat met uw kind en op welke manier u denkt het beste geholpen te kunnen worden.

Aan het eind van het intakegesprek (of eventueel na een aantal dagen indien collegiaal overleg wenselijk geacht wordt) doet de behandelaar een behandelvoorstel en in gezamenlijk overleg geven we de behandeling concreet vorm. Dit wordt vastgelegd in een intakeverslag c.q. behandelvoorstel, wat we tijdens de eerste behandelafspraak bespreken.

Wij werken in de praktijk met een team van GZ-psychologen, een orthopedagoog en speltherapeut/opvoedingsondersteuner. Elke behandelaar heeft zijn eigen expertises. Sommige expertises zijn aanwezig bij meerdere behandelaren en soms beschikt één behandelaar over een bepaalde therapievorm. Wij zullen met u bespreken welke behandelvorm wij adviseren en wie dat kan doen binnen de praktijk. Bij een eventuele (gedeeltelijke) overdracht naar een collega blijft de GZ-psycholoog altijd op de achtergrond betrokken.

De behandelsessies duren meestal 45 min. en vinden vaak om de week plaats. EMDR-sessies vinden wekelijks plaats. Meestal zijn 10-20 behandelsessies nodig om de problemen te verhelpen/sterk te verminderen.

Vaak geven wij ook huiswerkopdrachten mee in de vorm van doe- of denkopdrachten. Onze ervaring is dat het erg helpt bij het sneller bereiken van de behandeldoelen.

Aan het eind van de behandeling schrijven we een afsluitbrief waarin we kort verslag doen van het behandelverloop. Zowel het intakeverslag als de afsluitbrief sturen we, bij voorkeur, op naar de huisarts. Dit gebeurt uiteraard enkel met uw toestemming en na goedkeuring van de verslagen door u.

Soorten behandeling

Er zijn verschillende soorten behandeling mogelijk: het kind alleen, het kind met ouders samen of ouders alleen. Verder bekijken we of het wenselijk is de omgeving (bijv. de school, huisarts of andere hulpverleners) bij de behandeling te betrekken. Een systemische aanpak is vaak erg helpend voor de behandeling.

De soorten therapieën die tijdens de behandeling ingezet kunnen worden, zijn cognitieve gedragstherapie, EMDR, oplossingsgerichte therapie, Braingame Brian, speltherapie, non-verbale werkvormen, opvoedingsondersteuning en psycho-educatie.

Effectiviteitsmeting

Om de effectiviteit van de behandeling te meten, wordt bij de meeste behandeltrajecten (met uw toestemming) gebruik gemaakt van een onlinevragenlijst. Deze vragenlijst wordt aan het begin en eind van de behandeling ingevuld. Bij langere trajecten worden ook tussenmetingen gedaan.

Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling

Psychologenpraktijk De Wenteling werkt met de meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling. Voor meer informatie zie: