Psychologenpraktijk De Wenteling

Onderzoek

Soms merkt u als ouders dat u graag meer zou willen weten over het gedrag van uw kind zodat u uw kind beter begrijpt en beter weet hoe u uw kind het beste kunt helpen. Soms merken we in de behandeling dat het nodig is om meer zicht te krijgen op het functioneren van uw kind.

Intelligentieonderzoek

Wellicht wilt u als ouders weten wat de intellectuele mogelijkheden van uw kind zijn. U kunt bijv. de volgende vragen hebben:

  • welke leerprestaties kunnen we van ons kind verwachten?
  • wat zijn sterke en zwakke kanten binnen het intelligentieprofiel?
  • is mijn kind hoogbegaafd?
  • is er sprake van onderpresteren?
  • kan mijn kind toegelaten worden tot het Leonardo-onderwijs (totale intelligentiescore moet 130 of hoger zijn)?
  • naar welk type vervolgonderwijs kan ons kind? Bij twijfel over het schoolkeuzeadvies en/of de uitslag van de Cito-toets kan een intelligentieonderzoek helpen bij het maken van de juiste keuze.

Op al deze vragen kunnen wij d.m.v. het onderzoek antwoord geven.

Voordat het intelligentieonderzoek met uw kind plaatsvindt, wordt schriftelijk informatie ingewonnen bij u als ouders om te kijken naar het huidig functioneren van uw kind en om de hulpvraag te verduidelijken. Ook wordt (met uw toestemming) informatie bij school ingewonnen. Daarna vindt het onderzoek met uw kind plaats. Na het onderzoek ontvangt u een verslag van het onderzoek met daarin de conclusies en adviezen. Dit lichten we ook nog telefonisch toe.

Intelligentieonderzoeken kunnen gedaan worden vanaf 4 jaar. Voor de kleuters hebben we hiervoor de WPSSI in huis. Vanaf groep 3 maken we gebruik van de WISC-V. Ook kan er bij kinderen vanaf 6 jaar gekeken worden naar de non-verbale intellectuele mogelijkheden middels de SON-R 6-40.

Uitgebreid psychologisch onderzoek

Naast intelligentieonderzoek kan bij kinderen vanaf 6 jaar ook uitgebreid psychologisch onderzoek gedaan worden. Zo behoren onderzoek naar ADHD, autismespectrumstoornissen, depressie en angst tot de mogelijkheden. Naast de intelligentie wordt het gedrag en/of sociaal emotioneel functioneren van uw kind uitgebreid in kaart gebracht en worden er gerichte adviezen gegeven. Dit onderzoek wordt uitgevoerd als er een toegevoegde waarde is voor de behandeling.

Voordat het onderzoek met uw kind plaatsvindt, is er altijd een intakegesprek met u als ouders om te kijken naar het huidig functioneren en de ontwikkeling van uw kind en om de hulpvraag te verduidelijken. Ook wordt (met uw toestemming) informatie bij school ingewonnen. Zowel u als school worden tevens gevraagd vragenlijsten over uw kind in te vullen. Daarna vindt het onderzoek met uw kind plaats (2 ochtenden). Na het onderzoek is er een adviesgesprek met u als ouders (en eventueel ook school) waarin we de uitslag van het onderzoek bespreken en er adviezen gegeven worden.

Een uitgebreid psychologisch onderzoek kan vrijwel nooit worden uitgevoerd zonder een intelligentieonderzoek. De gegevens van een intelligentieonderzoek zijn namelijk nodig voor het kunnen trekken van conclusies uit het psychologisch onderzoek. Alleen als wij besluiten dat er voldoende gegevens bestaan (bijv. een zeer recent uitgevoerd intelligentieonderzoek), zou hiervan kunnen worden afgeweken. 

 

© 2015 - Psychologenpraktijk De Wenteling Velp (Gld) | Deze pagina is het laatst bijgewerkt op 26-05-2015. | Sitemap