Psychologenpraktijk De Wenteling

Onderzoek

Soms merkt u als leerkracht/IB-er dat u graag meer zou willen weten over het gedrag van een leerling zodat u hem/haar beter begrijpt, weet wat zijn/haar onderwijsbehoeftes zijn en beter kan begeleiden. Soms is onderzoek nodig om een clusterindicatie of arrangement te verkrijgen.

Intelligentieonderzoek

Soms heeft u als school vragen over de intelligentie van een leerling, bijv.

  • wat zijn de intellectuele capaciteiten van een leerling?
  • welke leerprestaties kunnen we van de leerling verwachten?
  • wat zijn sterke en zwakke kanten binnen het intelligentieprofiel?
  • is de leerling hoogbegaafd?
  • is er sprake van onderpresteren?
  • kan de leerling toegelaten worden tot het Leonardo-onderwijs (totale intelligentiescore moet 130 of hoger zijn)?
  • naar welk type vervolgonderwijs kan de leerling? Bij twijfel over een juist schoolkeuzeadvies en/of de uitslag van de Cito-toets kan een intelligentieonderzoek helpen bij het maken van de juiste keuze.

Op al deze vragen kunnen wij d.m.v. het onderzoek antwoord geven.

Voordat het intelligentieonderzoek met de leerling plaatsvindt, wordt schriftelijk informatie ingewonnen bij u als school en bij ouders om te kijken naar het huidig functioneren van de leerling en om de hulpvraag te verduidelijken. Daarna vindt het onderzoek met de leerling plaats. Na het onderzoek ontvangt u een verslag van het onderzoek met daarin de conclusies en adviezen. Dit lichten we ook nog telefonisch toe.

Intelligentieonderzoeken kunnen gedaan worden vanaf 4 jaar. Voor de kleuters hebben we hiervoor de WPSSI in huis. Vanaf groep 3 maken we gebruik van de WISC-III. Ook kan er bij kinderen vanaf 6 jaar gekeken worden naar de non-verbale intellectuele mogelijkheden middels de SON-R 6-40.

Uitgebreid psychologisch onderzoek

Naast intelligentieonderzoek kan bij kinderen vanaf 6 jaar ook uitgebreid psychologisch onderzoek gedaan worden. Zo behoren onderzoek naar ADHD, autismespectrumstoornissen, depressie en angst tot de mogelijkheden. Naast de intelligentie wordt het gedrag en/of sociaal emotioneel functioneren van de leerling uitgebreid in kaart gebracht en worden er gerichte adviezen gegeven.

Voordat het onderzoek met de leerling plaatsvindt, is er altijd een intakegesprek met u als school en ouders samen om te kijken naar het huidig functioneren van de leerling en om de hulpvraag te verduidelijken. Verder is er altijd een gesprek met ouders alleen om de ontwikkeling van hun kind in kaart te brengen. Ook worden zowel u als ouders gevraagd vragenlijsten over de leerling in te vullen. Daarna vindt het onderzoek met de leerling zelf plaats (2 ochtenden). Na het onderzoek is er een adviesgesprek met u als school en ouders samen waarin we de uitslag van het onderzoek bespreken en er adviezen gegeven worden.

Een uitgebreid psychologisch onderzoek kan vrijwel nooit worden uitgevoerd zonder een intelligentieonderzoek. De gegevens van een intelligentieonderzoek zijn namelijk nodig voor het kunnen trekken van conclusies uit het psychologisch onderzoek. Alleen als wij besluiten dat er voldoende gegevens bestaan (bijv. een zeer recent uitgevoerd intelligentieonderzoek), zou hiervan kunnen worden afgeweken.

© 2015 - Psychologenpraktijk De Wenteling Velp (Gld) | Deze pagina is het laatst bijgewerkt op 26-05-2015. | Sitemap