Psychologenpraktijk De Wenteling

Tarieven en vergoeding volwassenen (2019)

Per 2019 zijn wij gestopt met de zorg aan volwassenen. Wij kunnen u de volgende praktijken aanbevelen om aan te melden: Praktijk Relou (Arnhem) en Psychologie Praktijk Steigenga (Doesburg en Didam).
Voor ex-clienten maken wij nog wel graag een uitzondering. Ook behandelen wij jongeren die 18 jaar geworden zijn graag verder totdat er geen hulpvraag meer is.
 
Psychologenpraktijk De Wenteling valt onder de Generalistische Basis-GGZ. Een verwijzing van de huisarts is hiervoor noodzakelijk. De huisarts verwijst als er sprake is van een vermoeden van een stoornis. Na het intakegesprek bij Psychologenpraktijk De Wenteling wordt vastgesteld of er wel/geen sprake is van een stoornis. Indien er een stoornis vastgesteld wordt, komt u in aanmerking voor (deels) vergoede behandeling.
 
Afhankelijk van de ernst van de problematiek (laag, matig of ernstig), het risico (laag tot matig), lage complexiteit en beloop van de klachten, komt u vervolgens in aanmerking voor een Behandeling Kort, een Behandeling Middel of een Behandeling Intensief. Er is een maximaal aantal minuten beschikbaar waarbinnen de behandeling vormgegeven moet worden.
 
Indien er na het intakegesprek géén stoornis vastgesteld wordt, kunnen de kosten van de behandeling niet vergoed worden uit de basisverzekering (het intakegesprek wordt dan wel deels vergoed). Deze behandelkosten worden dan gedeclareerd onder het product 'Overige Psychologische Zorg'. Doorgaans krijgt u deze kosten niet vergoed. Informeert u daarvoor a.u.b. zelf bij uw zorgverzekeraar.
 
Behandeling in de Gespecialiseerde GGZ:
Zijn de problemen complexer en langdurend dan verwijst de huisarts u naar de Gespecialiseerde GGZ waar ook langer durende behandelingen mogelijk zijn. Soms moeten wij in het intakegesprek helaas concluderen dat een verwijzing naar de Gespecialiseerde GGZ passender was geweest en verwijzen wij u alsnog door.
 

Ongecontracteerde zorg

Wij bieden enkel ongecontracteerde zorg; wij hebben met geen enkele zorgverzekeraar een contract afgesloten. De hoogte van de vergoeding hangt af van uw soort verzekeringspolis. Doorgaans is de vergoeding 60-80%. Voor de vergoeding van de zorg wordt gekeken naar bij welke zorgverzekeraar u op het moment van het openen van een product aangesloten bent. Er bestaan drie polissoorten: de budgetpolis, de naturapolis en de restitutiepolis. 
De budgetpolis vergoedt in principe uitsluitend gecontracteerde verzekerde zorg. De vergoeding wordt rechtstreeks aan de behandelaar overgemaakt.
Ondanks de naam is de naturapolis meestal een combinatie van vergoeding op basis van gecontracteerde (natura) en niet-gecontracteerde verzekerde zorg (restitutie). In geval van vergoeding op basis van restitutie, ligt het vergoedingspercentage beduidend lager dan bij een zuivere restitutiepolis. Het is zaak om de polisvoorwaarden goed te lezen.
Met de restitutiepolis heeft de cliënt zekerheid dat ook niet-gecontracteerde verzekerde zorg wordt vergoed; meestal gebeurt dat rechtstreeks aan de verzekerde, die vervolgens zelf zijn hulpverlener betaalt. Let wel: ook hieraan kunnen restricties zijn verbonden. Op de site www.zorgvoorkwaliteit.nu is  een lijst beschikbaar van restitutiepolissen zónder restricties.
Geadviseerd wordt uw zorgpolis goed te lezen. Er kunnen relevante uitsluitingen in staan. Informeert u ook bij uw zorgverzekeraar hoeveel u vergoed krijgt.
Voor volwassenen geldt tevens een eigen risico dat door uw zorgverzekeraar in mindering wordt gebracht op uw vergoedingen.

Tarieven GBGGZ (2019)

Deze tarieven gelden als er sprake is van een vastgestelde stoornis.

Behandeling kort
€507,62
Behandeling middel
€864,92
Behandeling intensief
€1356,25
Behandeling chronisch
€1251,70
Onvolledig behandeltraject (alleen het intakegesprek)
€207,19

Wij werken met deelbetalingen (€200 na de intake en €500 na de 5e behandelsessie) en een automatische incasso. Pas aan het einde van het traject kunt u zelf de factuur indienen bij uw zorgverzekeraar om in aanmerking te komen voor gedeeltelijke vergoeding.

No showtarief

Afzeggen van een afspraak dient minimaal 24 uur van te voren te gebeuren. Bij te laat of niet afzeggen, ongeacht welke reden, wordt het no showtarief in rekening gebracht. Deze kosten komen voor eigen rekening. De zorgverzekeraar vergoedt deze kosten nl. niet aan ons.

No show tarieven:

  • behandelafspraak €49
  • intakegesprek of dubbele behandelsessie €98

Al deze tarieven zijn de helft van het normale tarief (“zo delen we de financiële pijn”).

Zelf betalen

Er verandert veel in de zorg: steeds minder zorg wordt vergoed, de voorwaarden voor vergoeding worden steeds strenger en de bureaucratie neemt toe. Mensen kiezen er daarom steeds meer voor de zorg zelf te betalen. De voordelen van zelf betalen zijn:

  • U heeft geen verwijzing van de huisarts nodig;
  • Er worden geen gegevens uitgewisseld met de huisarts, tenzij op uw eigen verzoek;
  • We kunnen zo lang doorgaan met de behandeling als nodig en haalbaar is voor u;
  • We vallen u niet lastig met verplichte vragenlijsten tenzij we dit zinvol vinden voor de behandeling;
  • Wanneer u zelf betaalt, krijgt u dezelfde kwaliteit, met meer privacy en minder regels.

Particuliere tarieven behandeling en OVP
 

Telefonische kennismaking
gratis
Intakegesprek
€98
Verslag intakegesprek (optioneel)
€49
Behandelsessie à ca 45 min
€98
Dubbele behandelsessie à ca 90 min
€196
Gesprek of behandeling op locatie
€196 en reiskosten
Inhoudelijk telefonisch of emailcontact met cliënt of derden
€24,50 per 15 min
Afsluitende brief na afronding van de behandeling (optioneel)
€49
Overige noodzakelijke verslaglegging of op verzoek van cliënt
€49 per 30 min
Reistijd
€49 per 30 min
Reiskosten
€0,19 per km
N.B. Alle tarieven zijn BTW-vrij
 

Neemt u gerust contact met ons op als u meer wilt weten over hoe het precies zit met de vergoedingen en tarieven.

 

 

 

© 2015 - Psychologenpraktijk De Wenteling Velp (Gld) | Deze pagina is het laatst bijgewerkt op 08-01-2016. | Sitemap