Psychologenpraktijk De Wenteling

Behandeling bij (jong)volwassenen

I.v.m. de drukte in de praktijk hebben wij een cliëntenstop voor volwassenen. Op die manier loopt de wachttijd voor kinderen en jongeren niet teveel op. Voor ex-clienten maken wij wel graag een uitzondering!

Wij kunnen u de volgende praktijken aanbevelen: Praktijk Relou (Arnhem) en Psychologie Praktijk Steigenga (Doesburg en Didam).

Als (jong)volwassene kunt u zich ook aanmelden. Wij behandelen veelal enkelvoudig trauma's. Dit betekent dat u eenmalig iets vervelends meegemaakt heeft (bijv. een verkrachting, ongeluk, brand, nare bevalling of onprettige ziekenhuiservaring) en daar nog hinder van ondervindt. U denkt bijv. steeds terug aan deze herinnering, voelt uzelf somber, kunt moeilijk slapen, heeft moeite met concentreren of bent sneller geprikkeld.
We zullen werken volgens de principes van EMDR en/of de cognitieve gedragstherapie, de twee meest effectieve behandelmethodes bij trauma’s.
 
Naast trauma's behandelen we ook veel (jong)volwassenen met angsten, stemmingsklachten en rouw. We zetten m.n. cognitieve gedragstherapie hiervoor in.
 
Onze affiniteit ligt bij de behandeling van de leeftijdsgroep tot ca 35 jaar.

Werkwijze

Een behandeltraject start met een intakegesprek met één van onze GZ-psychologen. In dit gesprek bekijken we samen welke klachten en problemen ervaren worden, wat u graag wilt dat er beter gaat en hoe u denkt het beste geholpen te kunnen worden. Aan het eind van het intakegesprek (of eventueel na een aantal dagen indien collegiaal overleg wenselijk geacht wordt) doet de behandelaar een behandelvoorstel en in gezamenlijk overleg geven we de behandeling concreet vorm. Dit wordt vastgelegd in een intakeverslag c.q. behandelvoorstel, wat we tijdens de eerste behandelafspraak bespreken.

Doorgaans werken we met u alleen. Verder bekijken we of het wenselijk is de omgeving (bijv. uw partner, ouder(s), huisarts of andere hulpverleners) bij de behandeling te betrekken. Een systemische aanpak is vaak erg helpend voor de behandeling.

De behandelsessies duren meestal 45 min. en vinden vaak om de week plaats. EMDR-sessies vinden wekelijks plaats. Gedurende het traject wordt de behandelfrequentie steeds verder verlaagd. Meestal zijn 5-15 behandelsessies nodig om de problemen te verhelpen/sterk te verminderen.

Doorgaans geven wij huiswerkopdrachten mee in de vorm van doe- of denkopdrachten. Ook wordt vaak E-health ingezet Onze ervaring is dat bovenstaande erg helpt bij het sneller bereiken van de behandeldoelen.

Aan het eind van de behandeling schrijven we een afsluitbrief waarin we kort verslag doen van het behandelverloop. Zowel het intakeverslag als de afsluitbrief sturen we, bij voorkeur, op naar de huisarts. Dit gebeurt uiteraard enkel met uw toestemming en na goedkeuring van de verslagen door u.

Effectiviteitsmeting

Om de effectiviteit van de behandeling te meten, wordt bij de meeste behandeltrajecten gebruik gemaakt van een onlinevragenlijst. Deze vragenlijst wordt (met uw toestemming) aan het begin en eind van de behandeling ingevuld. Bij langere trajecten worden ook tussenmetingen gedaan.

Samenwerking

Zijn uw klachten van invloed op de relatie met uw partner? Dan kan relatietherapie een oplossing zijn. In de gesprekken gaat u op zoek naar welke patronen er ontstaan zijn en hoe u hier samen verandering in kunt brengen. Psychologenpraktijk de Wenteling werkt hiervoor samen met Praktijk Relou in Arnhem.
 

 

 

© 2015 - Psychologenpraktijk De Wenteling Velp (Gld) | Deze pagina is het laatst bijgewerkt op 17-04-2016. | Sitemap