Lidewij Meulemeesters (GZ-psycholoog, EMDR-therapeut, orthopedagoog en praktijkeigenaar)
Gedurende mijn werkzame leven heb ik op verschillende plekken gewerkt: bij een psychologenpraktijk, een schoolbegeleidingsdienst, een praktijk voor onderzoek en behandeling van leerproblemen en op een school voor voortgezet onderwijs. Sinds juli 2013 heb ik mijn eigen praktijk. Hier kan ik ten volle mijn ervaringen gekoppeld aan mijn eigen ideeën uitdragen.
In mijn praktijk vind ik het belangrijk dat kinderen, jongeren, hun ouders en volwassenen in een veilige omgeving kunnen zoeken naar oplossingen voor hun problemen en meer zicht krijgen op hun sterke kanten. Ik kan en wil graag een luisterend oor bieden, vragen stellen die tot eigen inzicht leiden, helpen kleine stapjes te zetten en zorgen dat je/jullie meer oog hebben voor de dingen die wel goed gaan.
Bij een psychologisch onderzoek breng ik zowel de problemen als de sterke kanten in kaart en geef praktische adviezen voor thuis en school.
Tijdens mijn vorige banen werkte ik alleen met kinderen en jongeren. Sinds ik mijn eigen praktijk heb, werk ik ook veel met (jong)volwassenen. De belangrijkste klachten waarom mensen bij mij komen, zijn: depressie, angst, trauma en rouw. Hierbij ligt mijn specialisme, naast diagnostiek (psychologisch onderzoek).
Om mijn kennis en vaardigheden steeds te verdiepen en uit te breiden volg ik geregeld cursussen en zit ik in een intervisiegroep met andere GZ-psychologen.
In mijn vrije tijd houd ik van lezen, gezelschapsspelletjes spelen, sporten en leuke dingen ondernemen met mijn man, 3 kinderen, familie en vrienden. 
Lidewij begeleidt zowel kinderen, jongeren als volwassenen en doet veel EMDR-behandelingen. Tevens voert zij psychologische onderzoeken uit.
 
Mandy Bogaard (GZ-Psycholoog, EMDR-Practitioner en Ontwikkelingspsycholoog)
Ik ben gespecialiseerd in diagnostiek en behandeling van kinderen, jeugdigen en jongvolwassenen, die vastlopen als gevolg van laag zelfbeeld, angst, trauma, somberheid, depressie, dwang, tic's of  ouder-kind relatieproblemen. Ook kunt u bij mij terecht voor opvoedingsvraagstukken, (lichte) autisme problematiek en/of vragen naar gerichte diagnostiek. Samen met de cliënt onderzoek ik eerst welke hulpvraag centraal staat en maken we een plan. Daarbij vind ik een open, respectvolle en flexibele houding belangrijk. In de behandeling probeer ik samen met de cliënt te zoeken naar zijn/haar eigen kracht en individuele kwaliteiten. Daarmee werken we aan het uitvergroten van het zelfvertrouwen, zodat snelle verbetering van klachten op kan treden. Ik maak zo veel mogelijk gebruik van bewezen effectieve methoden zoals CGT, EMDR, Mindfulness en Oplossingerichte therapie.
Ik ben opgeleid bij de Bascule in Amsterdam en heb daar met plezier gewerkt in een multidisciplinair team van deskundigen. Daar heb ik mij gespecialiseerd in het uitvoeren van gerichte diagnostiek en in het behandelen van sociaal-emotionele klachten en persoonlijkheidsproblematiek bij kinderen en jeugdigen. Mijn andere specialisatie is hechtingsproblematiek en interactionele gezinsproblematiek. Hier heb ik mij in ontwikkeld tijdens mijn werk bij de afdeling therapeutische pleegzorg. Als aanvulling op de behandelzorg heb ik bijgedragen aan de ontwikkeling van evidence-based behandelprogramma's en gaf ik college op gebied van Kind en Jeugd diagnostiek en behandeling.
Van 2012 tot en met 2016 heb ik met veel plezier met mijn gezin in Engeland gewoond. Daar heb ik mijn eigen praktijk opgebouwd en gewerkt met een brede doelgroep in de leeftijdsgroep 6 tot 22 jaar. Sinds 1 februari 2017 ben ik met trots werkzaam bij het team van Psychologenpraktijk De Wenteling.
Mandy doet behandeling en psychologisch onderzoek bij kinderen, jongeren en volwassenen.
 
Nicolette Groenewegen (speltherapeut en opvoedingsondersteuner)
Ik ben getrouwd en moeder van twee kinderen. Zowel thuis als in mijn werk als speltherapeut geloof ik in de kracht van spelen. Samen plezier hebben is een enorm sterke vorm van verbinding hebben met elkaar. Het geeft bevestiging en vertrouwen. Bovendien geeft fantasie de mogelijkheid om al spelend te oefenen voor ‘in het echt’.
Ik voel me betrokken bij kinderen die problemen hebben. Kinderen die verdriet hebben, angstig of ongelukkig zijn. Ik ben goed in contact maken met (deze) kinderen. Ik bouw zorgvuldig aan een therapeutische relatie. Vertrouwen zorgt ervoor dat een kind zich optimaal kan uiten in het spel. Spel is de meest natuurlijke vorm van communicatie van kinderen. En de ervaring die ik met kinderen heb, heeft mij laten zien dat zij heel goed in staat zijn om in spel uit te drukken waar ze last van hebben. Dit is heel krachtig aan kinderen. Daarom is voor mij de combinatie van kinderen helpen en spel, een ijzersterke methode. Voordat ik bij De Wenteling ging werken, heb ik bij Lindenhout gewerkt. Ik heb daar verschillende functies bekleed, zoals pedagogisch medewerker, speltherapeut en ambulant hulpverlener. Al 25 jaar werk ik met veel plezier met kinderen en hun gezin. Ik help ouders en hun kind om positief contact met elkaar te krijgen waardoor zij weer verder kunnen met elkaar. Dat geeft mij energie!
Nicolette werkt als speltherapeut en opvoedingsondersteuner.
 
Fay Senhorst (orthopedagoog)
In 2014 ben ik afgestudeerd als orthopedagoog aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Tijdens mijn stages heb ik veel ervaring op gedaan met diagnostisch onderzoek en het begeleiden van kinderen met gedragsproblemen. Na het afronden van mijn studie heb ik dit voort gezet door te gaan werken als orthopedagoog in een psychologenpraktijk. Naast het uitvoeren van diagnostisch onderzoek behandel ik kinderen met o.a. angst, depressie en een laag zelfbeeld. Daarbij ben ik gecertificeerd Braingame Brian trainer en begeleid ik hiermee kinderen van 8 t/m 12 jaar met AD(H)D. Met veel plezier zal ik deze werkzaamheden op dinsdag en donderdag gaan verrichten bij Psychologenpraktijk De Wenteling.
Mensen omschrijven mij als toegankelijk, ondernemend, leergierig en enthousiast en de kinderen vinden mij doorgaans geduldig, oprecht en duidelijk.  In mijn vrije tijd geniet ik van koken, lezen, sporten en het zingen in een popkoor. Daarbij onderneem ik graag gezellige uitjes met mijn partner, zoon, vrienden en/of familie.
Fay doet veel psychologisch onderzoek binnen de praktijk en daarnaast ook behandelingen.
 
Marieke Claus-Saelman (orthopedagoog)
Marieke werkt sinds kort bij De Wenteling. Binnenkort stelt zij zich nader voor.
Marieke doet zowel psychologische onderzoeken als behandelingen.
 
Carin Dannenberg
Carin doet ondersteunende werkzaamheden binnen de praktijk. Zij beantwoordt de telefoontjes, verwerkt de aanmeldingen en doet andere administratieve taken.