Psychologenpraktijk De Wenteling

Mandy Bogaard 

GZ-Psycholoog, EMDR-Practitioner en Klinisch-ontwikkelingspsycholoog

Ik ben een enthousiaste GZ-psycholoog kind en jeugd, met vele jaren werkervaring. Ik ben opgeleid in Amsterdam, bij de Bascule, vanwaar ik de deskundigheid en brede blik in mijn werk heb meegekregen.

In mijn werk met kinderen en jongeren en hun verzorgers vind ik het de grootste uitdaging om de krachten en mogelijkheden van de cliënt en zijn omgeving in kaart te brengen en van daaruit te werken aan (ontwikkelings-)doelen en het uitvergroten van het zelfvertrouwen, zodat snelle verbetering van klachten optreedt. Om dit goed te kunnen doen is het eerst  belangrijk een goed beeld te hebben van de factoren die een rol spelen in het ontstaan van de hulpbehoefte. Daarbij vindt men mijn open, respectvolle en flexibele houding prettig. Het contact met de cliënt staat voor mij centraal en ik maak zo veel als past, gebruik van bewezen effectieve methoden. Ouders mogen van mij een gerichte ouderbegeleiding verwachten indien dit wenselijk is.

Specialisaties: laag zelfbeeld, angst, trauma, stemmingsproblematiek, dwang, tic's, ouder-kind relatieproblemen, opvoedingsvraagstukken en (lichte) autisme problematiek.

Mandy doet m.n. de complexere behandelingen en EMDR. Tevens superviseert zij veel collega's bij hun behandelingen en onderzoeken.

email: mandy@psychologenpraktijkdewenteling.nl
Werkdag: maandag

Mandy Bogaard
GZ-psycholoog en EMDR-practitioner
BIG-registratienr: 19913195725
AGB-code: 94102620
© 2015 - Psychologenpraktijk De Wenteling Velp (Gld) | Deze pagina is het laatst bijgewerkt op 05-11-2018. | Sitemap