Contact

Heeft u vragen of wilt u zich aanmelden? Neem dan gerust contact op. 

Psycho-educatie

Hierbij wordt aan het kind/jongere en/of diens ouders uitgelegd wat een bepaalde stoornis, bijv. ADHD, precies inhoudt en hoe er het beste mee om gegaan kan worden.