Contact

Heeft u vragen of wilt u zich aanmelden? Neem dan gerust contact op. 

Uitgebreid psychologisch onderzoek

Naast intelligentieonderzoek kan ook uitgebreid psychologisch onderzoek gedaan worden. Zo behoren onderzoek naar bijv. ontwikkelingsproblemen, ADHD, autismespectrumstoornissen, depressie, angst en trauma tot de mogelijkheden. Naast de intelligentie wordt het gedrag en/of sociaal emotioneel functioneren van uw kind uitgebreid in kaart gebracht en worden er gerichte adviezen gegeven.

Voordat het onderzoek met uw kind plaatsvindt, is er altijd een start-zorg-gesprek met u als ouders om te kijken naar het huidig functioneren en de ontwikkeling van uw kind en om de hulpvraag te verduidelijken. Ook wordt (met uw toestemming) informatie bij school/peuterspeelzaal/kinderdagverblijf ingewonnen. Daarna vindt het onderzoek met uw kind plaats (doorgaans 2 ochtenden). Na het onderzoek is er een adviesgesprek met u als ouders (en eventueel ook school) waarin we de uitslag van het onderzoek bespreken en er adviezen gegeven worden.

Een uitgebreid psychologisch onderzoek kan vrijwel nooit worden uitgevoerd zonder een intelligentieonderzoek. De gegevens van een intelligentieonderzoek zijn namelijk nodig voor het kunnen trekken van conclusies uit het psychologisch onderzoek. Alleen als wij besluiten dat er voldoende gegevens bestaan (bijv. een zeer recent uitgevoerd intelligentieonderzoek), zou hiervan kunnen worden afgeweken.