Contact

Heeft u vragen of wilt u zich aanmelden? Neem dan gerust contact op. 

Vergoeding en tarieven (2024)

Vergoede zorg

Voor kind en jeugd loopt de (eventuele) vergoeding van de psychologische zorg via de gemeente. U kunt het beste eerst hiervoor met de gemeente (wijkteams) of uw huisarts een afspraak maken alvorens u aanmeldt. De gemeente (wijkteam) of huisarts moet nl. bepalen of èn voor welke zorg u in aanmerking komt.

Psychologenpraktijk De Wenteling heeft met vrijwel alle omliggende gemeentes (nl. Arnhem, Duiven, Westervoort, Zevenaar, Lingewaard, Doesburg en Renkum) contracten afgesloten.

N.B. Per 2021 is er geen contract meer met de gemeentes Rheden en Rozendaal. We kunnen dus geen vergoede zorg meer bieden voor clienten uit deze gemeentes. U kunt contact opnemen met het Sociaal Meldpunt Rheden om te informeren naar mogelijkheden voor vergoede zorg binnen de gemeentes Rheden en Rozendaal. 

Op particuliere basis bent u van harte welkom!

Een verwijzing van de huisarts of via de gemeente (wijkteam) is noodzakelijk om in aanmerking te komen voor vergoede zorg. Er is een maximaal aantal uren beschikbaar waarbinnen de behandeling vormgegeven moet worden.

Gecontracteerde producten:

 • Behandeling A2, B en C
 • Consultatie A, B en C

No showtarief

Afzeggen van een afspraak dient minimaal 24 uur van te voren telefonisch bij de secretaresse of per email te gebeuren. Bij te laat of niet afzeggen, ongeacht welke reden, wordt het no showtarief in rekening gebracht. Deze kosten komen voor eigen rekening (de gemeente vergoedt dit nl. niet).

No show tarieven 2023:

 • behandelafspraak €55
 • intakegesprek of dubbele behandelsessie €110
 • onderzoeksochtend: €165

Zelf betalen

Er verandert veel in de zorg: steeds minder zorg wordt vergoed, de voorwaarden voor vergoeding worden steeds strenger en de bureaucratie neemt toe. Mensen kiezen er daarom steeds meer voor de zorg zelf te betalen. De voordelen van zelf betalen zijn:

 • U heeft geen verwijzing van de huisarts of via de gemeente nodig;
 • U heeft geen beschikking van de gemeente nodig;
 • Er worden geen gegevens uitgewisseld met huisarts en gemeente, tenzij op uw eigen verzoek;
 • We kunnen zo lang doorgaan met de behandeling als nodig en haalbaar is voor u;
 • We vallen u niet lastig met verplichte vragenlijsten tenzij we dit zinvol vinden voor de behandeling;
 • Wanneer u zelf betaalt, krijgt u dezelfde kwaliteit, met meer privacy en minder regels.
Particuliere tarieven 2024
Intakegesprek* (60-75 minuten) €        165,00
Behandelplan €        82,50
Behandelsessie* (ca 45 min) €        110,00
Psycho-educatie groep ASS/ADHD 6 sessies van 1,5 uur, evaluatiesessie en overige noodzakelijke zaken als verslaglegging en dossiervoering €        880,00
Dubbele behandelsessie* (ca 90 min) €        220,00
Telefonisch of emailcontact met cliënt of derden €        27,50 per 15 min
Overige noodzakelijke verslaglegging of op verzoek van cliënt €        27,50 per 15 min
Overige (bijv. intern overleg met een collega, dossieranalyse
of E‑health)
€        27,50 per 15 min
Afsluitende brief na afronding van de behandeling €        55,00
Schoolobservatie (incl. verslaglegging, excl. gesprek daarover) €        220,00
Afname SON-R 6-40 (t.b.v. cluster-II-indicatie) €        550,00
Intelligentieonderzoek (WPSSI, WISC en WAIS) €        770,00
Overige onderzoeken : tarief/offerte op aanvraag, want is sterk afhankelijk van de precieze hulpvraag
Reistijd €        27,50 per 15 min
Reiskosten €        0,21 per km

N.B. Alle tarieven zijn BTW-vrij

*incl. voor- en nawerk

 

Afzeggen?

Afzeggen van een afspraak dient minimaal 24 uur van te voren te gebeuren. Dat kan:

 • telefonisch bij de secretaresse (maandag en donderdag van 9-12u via 026-3827443) of
 • per email naar administratie@psychologenpraktijkdewenteling.nl én de betreffende behandelaar (zie voor mailadressen de info op onze website)

Bij te laat of niet afzeggen, ongeacht welke reden, wordt het no showtarief in rekening gebracht:

 • behandelafspraak €55
 • intakegesprek of dubbele behandelsessie €110
 • onderzoeksochtend: €165